fredag 11 november 2016

Fladdermöss och vindkraft 2.0


Engelska forskare konstaterar att vi inte vet hur vi ska skydda fladdermöss från vindkraftverk. Trots gedigna förstudier kan verkligheten se helt annorlunda ut när verken väl är på plats. Vindkraftverk kan till och med locka fladdermöss genom att insekter jagar vid tornen. Enda vägen framåt är efterstudier och kontrollprogram. Inga nyheter alltså. Endast när vi studerar fladdermössen på hög höjd, det vill säga sätter upp inspelningsapparatur i tornen, vet vi hur stor risken är.


Vi vet vad som behöver göras, i alla fall i Sverige. Vi behöver stänga ner verken under högriskperioder eller varför inte lära verken hur fladdermöss låter, så att de kan stänga ner automatiskt. Är verken rätt placerade är det relativt få nätter som fladdermössen flyger nära rotorbladen och stoppen behöver inte belasta vindbolagens budget i någon större utsträckning. Andra delar av världen, andra miljöbetingelser och klimat kan dock kräva andra lösningar.

Läs mer om fladdermöss och vindkraft på SVT Nyheter
Inga kommentarer:

Spridning

Idag besökte jag Finnekumla kyrka (igen) för att prata ljus och mörker med SVT Nyheter. Och härom dagen ringde en journalist för en pratstun...