torsdag 5 februari 2009

Jätteorm bidrar till klimatdebatten


Nyligen hittades fossil från tidernas största orm. En bjässe med hollywoodska mått (>1 ton!). Den levde för 60 miljoner år sedan och tänjer gränserna för dels hur stora ormar teoretiskt kan bli och dels i vilka klimat sådana kan tänkas trivas i. Eller så var det så att det helt enkelt var lite varmare då än man tidigare trott. Vilket i sin tur ifrågasätter vissa klimatmodeller, vilka vi delvis baserar framtida förutsägelser på. Alltså, ett exempel på när ren och i vissas ögon obskyr och menlös grundforskning med outtalat mål, plötsligt visar sig ha direkta effekter på samtiden. Och plötsligt får mediautrymme. Eller nåja, men ändå. Intressant är det i alla fall med fossil från tropikerna. De är inte så vanliga.

Läs
mer & mer & mer & mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...