tisdag 3 mars 2015

Bygga grönt

Det ska byggas en ny skola i kommunen, den dyraste investeringen i Bollebygds 20-åriga historia. Planer är godkända, entreprenörer sitter beredda och det är bara bygglovet som ska godkännas. Som nybliven kommunpolitiker är jag lite nyfiken på hur upphandlingen har gått till. Jag ser bara resultatet av förra mandatperiodens beslut. Var är det gröna tänket? Den hållbara visionen? Allt sånt kanske finns där i bakgrunden, men troligen inte i den utsträckning jag hade önskat. Få kommuner vågar ta steget fullt ut, ställa krav på gröna byggen, nollenergihus, växtbeklädda tak och solpaneler.

Kommunen står inför ytterligare en mängd byggen framöver. Först och främst bostäder, men snart drar Västlänken-projektet in med full kraft och får vi ett pendeltågstopp i centrum kommer det att hända saker med Bollebygd. Då är det verkligen dags att våga gå i täten. Alla nybyggen ska vara så gröna det bara går, alla nya hus ska ha solenergi. Och faktum är att tankar om solpaneler för nybyggen börjar droppa in så smått från olika politiska håll, men än har ingen ställt kravet, än har ingen vågat säga att det ska gälla ALLA nybyggda hus.

Teknikutvecklingen går fort just nu, solcellerna blir allt effektivare, bönder börjar hyra ut sina lador till stora paneler och sommarstugeägare värmer vatten med solen som enda energikälla. Som stugägare funderar jag på om det inte är läge att börja se sig om på marknaden. Och varför inte börja hos Swedish Green Building Council?

Bild från DeviantArt

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...