måndag 13 oktober 2014

Fladdermöss, growl, gitarrer och sång

Grodätande fladdermöss i Latinamerika lär sig snabbt nya ljud och normalt brukar de lyssna efter grodornas parningssång, men tydligen kan de tränas till att reagera på musik. Amerikanska forskare har fått fladdermössen att till och med reagera positivt på hårdrock och faktiskt söka sig till högtalare som ljuder av distad gitarrmusik. Som gammal syntare är jag tveksam till det djuretiska i detta och kommer osökt att tänka på en finsk iakttagelse. På Brage museum i Vasa hade man problem med fladdermöss, de skitade ner och visade ingen respekt för gamla föremål i behov av bajsfria miljöer. Så, vad gjorde man? Jo, satte på black metal på hög volym, med gitarrbrus och growlande röster. Fladdermössen gav sig genast av. Till skillnad från sina centralamerikanska vänner gillade inte finska fladdermöss ljudet av hårdrock.
Trachops cirrhosus Bild från Smitsonian Science
Så här års kan man annars höra fladdermössen sjunga själva. De gråskimliga flyger fram och tillbaka i våra städer och låter sina parningsrop eka mellan husen. Enligt osäkra källor ljuder det i c-dur. Hade jag varit lite mer musikaliskt lagd hade jag kanske kunnat lista ut fler arters olika tonarter, kartlägga deras sånger och illustrera sonogram på notpapper. Vem vet, kanske finns det någon där ute som kan hjälpa till med detta...


Gråskimlig fladdermus - Vespertilio murinus

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...