tisdag 30 september 2014

Tror fladdermöss att vindkraftverk är träd?

Eastern red bat - bild från Wikipedia
Amerikanska forskare har studerat hur fladdermöss närmar sig vindkraftverk och konstaterar att verken blandas ihop med träd. Fladdermössen ska tydligen söka skydd, umgänge och mat och flyger nära det de tror är höga träd i en gles skog. Forskarna menar att man då kan skrämma bort fladdermössen med blinkande lampor, eftersom normala skogar inte blinkar. Och detta kanske stämmer i Nordamerika, där trädlevande Lasiurus drabbas hårt av vindkraftverk. Men i Sverige är det främst högtflygande arter som kommer nära verken i jakt på mat. De tror nog inte att tornen är träd, de bara följer insekterna. Lampor skulle troligen hjälpa marginellt, kanske göra saken värre till och med. Men det vore förstås inte fel att testa, vi saknar fortfarande mycket kunskap om vad fladdermössen gör i vindparkerna.
Läs mer om vindkraftverk/träd-teorin.

Stensåsa Vindpark - höghöjdsmätningar pågår och resultat väntas inom kort

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...