måndag 7 februari 2011

1 miljon döda fladdermöss

White-nose syndrome upptäcktes tidigt 2006 i Albany, New York. En grottforskare hittade flera döda fladdermöss när han utforskade en övervintringsplats. Han fotograferade också några övervintrare som han tyckte hade något mystiskt vitt kring mun och nos. Men visste förstås inte vad han hade upptäckt och vidden av det. Följande vinter noterades fler vitnosade fladdermöss i området och en undersökning inleddes. Man fann då hundratals döda fladdermöss och observerade dessutom udda beteenden hos flera individer. Bland annat verkade flera fladdermöss flyga onormalt mycket på dagarna och valde dessutom ovanligt kalla sovplatser inne i grottorna. Inte heller hibernerade de som vanligt, utan vaknade upp ur sin dvala och flög omkring, både inne i övervintringslokalerna men även utanför. För en fladdermus med upplagrat vinterfett är detta förstås ödesdigert och många av de döda fladdermössen har helt enkelt svultit ihjäl. 


WNS verkar sprida sig snabbt och 2008 hittades de första fallen utanför New York State, närmare bestämt i Vermont och Massachusetts. 2009 kom rapporter från staterna New Hampshire, Pennsylvania och West Virginia och våren 2010 hade sjukdomen ett utbredningsområde från Tennessee i söder och norrut till Quebec och Ontario i Kanada. Hittills har WNS noterats hos tio olika arter och i vissa områden är hela populationer utslagna. Man räknar nu med att över 1 miljon fladdermöss har smittats och det på bara fem år.


Trots att forskningen har intensifierats är sjukdomen fortfarande lite av ett mysterium, men det har visat sig att en svamp - Geomyces destructans - är involverad. Svampen tar sig in under huden på fladdermössen och därav det vita runt nos och mun. Men huruvida svampen är själva orsaken till sjukdomen eller inte, är dock oklart. För två år sedan hittades den första europeiska fladdermusen infekterad med Geomyces-svamp i Frankrike. Fladdermusen som var av arten Stort musöra verkade dock inte påverkad av infektionen då varken viktminskning eller avvikande beteenden kunde observeras. Kanske är europeiska fladdermöss resistenta mot svampen, eller så finns andra bakomliggande orsaker till massdöden i Nordamerika.

Läs mer, tidigare inlägg om WNS här och här

ScienceDaily - White-nose syndrome has killed one million bats in North America since 2006.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant uppdatering om detta elände. Hoppas man kommer på lite mer om uppkomst och spridning. /Sabine

CopyBat sa...

...och att de nu inte hittar det i Taberg...

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...