torsdag 27 januari 2011

Evolution av fel

I översättningen från genetisk kod till protein stavas det ibland fel. Ska man kontrollera varenda stavelse eller lära sig leva med felen? Strategier hur olika organismer löser detta är en stor drivkraft bakom evolutionen konstaterar en ny studie. Läs mer

ScienceDaily - A major driving force of evolution comes from mistakes made by cells and how organisms cope with the consequences.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...