fredag 18 februari 2022

Socialt

 Nyligen uppmärksammades en studie i vilken man undersökt fladdermössens sociala liv. Försöksobjekten försågs med elektroder som läste av hjärnaktivitet och sen fick de hänga med kompisarna och göra det som fladdermöss brukar göra. Resultaten visade att fladdermössen aktivt valde vissa kompisar framför andra och att deras hjärnor synkades när de pratade med varandra. Exakt ved det innebär har jag egentligen ingen aning om, men tydligen har man bara sett något liknande hos människor. Och uppenbarligen har fladdermössen bästa kompisar. Tidigare har man sett att fladdermöss både har ett rätt så avancerat sätt att kommunicera, att de hjälper varandra, delar med sig av mat, sjunger sånger, knyter livslånga vänskapsband, dansar och försöker lukta gott. Allt för att passa in i gänget, imponera på honor och bli accepterade. Fladdermöss är utpräglat sociala djur. 

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...