söndag 2 oktober 2016

Engelska fladdermusbroar funkar inte

Trafikdödade fladdermöss hör man inte mycket om, men sannolikt är detta ett stort problem längs vissa hårt trafikerade vägar. I Sverige är det fortfarande nästan helt ostuderat, men i England har forskarna börjat fundera över lösningar. Hittills har man spenderat 2 miljoner pund på att bygga särskilda fladdermusövergångar, en sorts vajerkonstruktioner som ska leda fladdermössen över vägar. Tyvärr visar det sig att pengarna är kastade i sjön. Vajerbroarna funkar inte.
- Lägg pengarna på att göra gröna gångbroar istället, säger John Altringham, expert i ämnet. Låt häckar växa längs broarnas sidor och låt människa och djur dela på samma lösningar. Det blir både billigare och trevligare.

Foto: MailOnline

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...