fladdermöss och lagen

Fråga: Vad säger lagen om fladdermöss?

Svar: Den är tydlig. Inga fladdermöss får avsiktligen dödas eller störas.

Lagtexten är måhända krångligare och mer nyanserad. Men kontentan är det ovannämnda. Alltså, vad man än gör i bygg- eller rivningsväg, stads- eller landskapsplanering, måste man ta hänsyn till fladdermössen.

barbastell dricker. Foto (C) Jens Rydell

Detta har inte alla fastighetsägare, kommuner eller ens länsstyrelser fattat, men så säger Artskyddsförordningen.

Vill man följa lagen ska man alltså:
1) utreda och inventera
2) ta fram åtgärdsförslag och visa hänsyn

Byggen behöver inte nödvändigtvis stoppas, rivningar inte undvikas och förändringar måste självklart ske i miljön här och var. Men man ska tänka efter före. Annars kan det gå som i Dalarna, där miljonprojekt plötsligt stoppas av länsstyrelsen. 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Earth Hour 2018

Kina vill ha en egen måne

Fladdermöss faller döda ner