måndag 14 september 2015

Mer mätdata åt folket

Fältsommaren övergår så sakta i rapportvinter och årets säsong ska sammanfattas. Ljud analyseras, upplevelser bearbetas och data presenteras i tabeller och ord. I år har sommaren bestått av två ganska separata delar - regnperiod och normalsommar. Fladdermössens planering gick om intet och de gick åter i dvala, med foster och allt. Ungarna föddes en månad senare än vanligt, åtminstone i södra Sverige. Det är mycket man måste ta hänsyn till, en hel del ska mätas, inte bara ljudens pulsrytm, frekvens, längd, höjd och bredd. Även temperatur ute och inne, nederbörd, diverse avstånd i landskapet, från vatten, från gläntor, hagar, byggnader och skogsridåer, ljusförhållanden, höjd över havet, höjd på vindkraftverk, vindhastighet, volym på vindsutrymmen, skuggförhållanden, landskapsbild, vegetationstäcke, ålder på skog, GPS-positioner, antal individer, mängden arter per yta, storlek på fladdermössen, färg och form. Man skulle kunna mäta nästan allt och lite till. Det är sällan det behövs och i praktiken låter man bli. Det blir oftast bara det nödvändiga. Men med rätt instrument, fältanpassade prylar som med en enda knapptryckning fångar in det man behöver, lagrar det till senare, filtrerar bort onödigt och presenterar bara det som behövs, varför då inte mäta allt? Statistik blir roligare med många parametrar. Nästa år ska jag surfa in på instrumentcenter.se, införskaffa ett mätande multiverktyg, en portabel väderstation och kanske en värmekamera, vem vet, kanske blir det ännu fler apparater att köra runt med i skogen? Mer data åt folket. 


Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...