måndag 16 mars 2015

Fladdermusvandring på Österlen

För ett par år sedan gjorde jag en fladdermusinventering i Simrishamn, promenerade över Skansens betesmarker och längs Tommarpsån med ultraljudsdetektor och pannlampa. Trollfladdermössen rörde sig osynligt bland turisterna på strandpromenaden och vattenfladdermöss ritade räta linjer i kvällsluften ovanför dammarna. Arbetet var en del i att utveckla ett tätortsnära naturreservat.
Hela Simrishamnsområdet hyser historiskt intressanta platser och varierad natur. Man har funnit rester av bosättningar från sten-, brons- och järnålder och djur som kungsfiskare, hackspett och utter har funnit sin fristad längs Tommarpsån. Idag är området ett populärt rekreationsområde, med långa promenadstråk, havsbad och camping. Förskolor i området har pedagogiska rum längs ån och kommunen arbetar för att bibehålla och utveckla området till ett reservat för såväl människa som djur. Man vill bland annat stärka mångfalden, skapa variationsrika brynmiljöer och utveckla ädellövskogen. Vidare skall de pedagogiska inslagen tydliggöras, genom att bland annat skapa ytterligare rum för förskolor att bedriva sin utomhusverksamhet och inbjuda till både lek och lärande för vuxna och barn.  
Min pusselbit var att sätta fladdermössen på stadskartan och jag fann åtta olika arter i närområdet. På morgonen vaknade jag bredvid en 1100-talskyrka  i Östra Hoby, drack kaffe i det österlenska landskapet och påbörjade rapporten. Med ett havsbad i kroppen satte jag mig i bilen och styrde norrut längs riksnian.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...