måndag 20 januari 2014

Fladdermöss korsar Nordsjön

En ringmärkt trollfladdermus hittades död i Holland. Det visade sig att den kom från Bristol i England och är det första beviset på att brittiska fladdermöss faktiskt kan ta sig över Nordsjön. Det är sen tidigare känt att trollfladdermöss kan flytta långa sträckor. I Sverige rör de sig mot kontinenten och Baltikum under hösten, för att återvända med insekterna och våren, en ganska imponerande resa för ett djur som väger 10 gram. De flesta fladdermöss föredrar dock att röra sig över land i så stor utsträckning som möjligt och de följer ofta kusten. Troligen har även den brittisk-holländska trollfladdermusen gjort så och flugit längs den franska och belgiska kustlinjen. Detta är viktig information då trollfladdermusen är en av de mest vindkraftsdrabbade arterna. Och ju mer vi lär oss desto lättare kan vi planera vindkraftsutbyggnaden. Nyheten uppmärksammas både av The Independent och The Guardian

Trollfladdermus från Lettland - foto: Jens Rydell (C)

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...