tisdag 17 december 2013

Global uppvärmning sänker ljudfrekvensen?

Varmare luft innebär att högfrekventa ljud tunnas ut snabbare. Tropiska fladdermöss har levt med detta i miljontals år, men i Europa kommer många arter att få problem. Frågan är om till exempel dvärgfladdermöss kan justera sina frekvenser nedåt eller om de helt enkelt tvingas norrut?

Foto: Jens Rydell (C)


Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...