måndag 21 november 2011

Ljus ur intet

Och Gud sade: "Varde ljus", och det vart ljus.

Forskare på Chalmers har skapat ljus ur ingenting, eller i alla fall ur vacuum, som ju är extremt nära ingenting. Eller rättare sagt, ibland är vacuum ingenting, men så plötsligt finns partiklar ett kort ögonblick. Innan de försvinner igen. Partiklarna fluktuerar på ett ännu obegripligt sätt mellan ett existerande och ett icke-existerande tillstånd. Och så håller det på lite här och var i rymden. kanske har det med mörk energi att göra. Och nu har man alltså lyckats fånga en foton mitt i ett existerande tillstånd och skapat ljus ur intet. Läs mer


ScienceDaily - Scientists have succeeded in creating light from vacuum, capturing some of the photons that are constantly appearing and disappearing in the vacuum.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...