måndag 14 november 2011

Fladdermöss och vindkraft


Förra veckan släppte Naturvårdsverket rapporten Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss.

Hur, var, när och i vilken utsträckning påverkas fladdermöss av vindkraft? Detta är frågor som dryftas och i viss mån besvaras. Kort sagt kan man säga att det är ett fåtal vindsnurror som har ihjäl många och många vindsnurror som har ihjäl få. Det hela är en fråga om planering och eftertänksamhet. Och vilken tid på året det är. Att stänga av vissa kraftverk under sensommarnätter är till exempel något som skulle spara många fladdermusliv.

Media väljer dock att tolka svaren lite olika. Medan radion talar om att vindkraftverk är ofarliga för fladdermöss, pekar GP ut vindsnurrorna som ett hot. Men som sagt, det handlar om planering.

Läs rapporten här.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...