torsdag 7 april 2011

Dinosaurielöss

En studie av lössens evolution visar att deras värddjur i form av flertalet däggdjur- och fågelgrupper fanns på plats redan innan dinosaurierna dog ut. Dessutom kan dinosaurierna ha varit de första djur att få löss, vilket fåglarna sedan fick ärva. Läs mer


ScienceDaily - A new study opens up the possibility that dinosaurs were the first animal hosts of lice.

Inga kommentarer:

Spridning

Idag besökte jag Finnekumla kyrka (igen) för att prata ljus och mörker med SVT Nyheter. Och härom dagen ringde en journalist för en pratstun...