torsdag 10 mars 2011

Sjungande möss

Tyst som en mus gäller inte längre. Nu har man nämligen kommit på att möss kommunicerar i allra högsta grad, sjungandes i höga frekvenser. Mössen har ett flertal olika ljud för olika sammanhang och sätter ihop dem i något som liknar sånger, som också verkar bli allt mer komplicerade ju äldre mössen blir. Detta talar för att sångerna lärs in, men det finns också en ärftlig komponent. Läs mer och mer


ScienceDaily - Researchers have shown that mice emit ultrasonic calls with song-like characteristics.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...