tisdag 22 mars 2011

Att fånga en robotfjäril

De flesta fladdermöss förlitar sig till ekopejling, de skickar ut ljudpulser med jämna mellanrum för att skapa sig en bild av sin omgivning. Ljudpulserna är ofta korta och fladdermössen måste invänta svar, ett eko. Några fladdermöss, bland andra Hästskonäsor, använder sig dock av längre ljudpulser och när dessa studsar och kommer tillbaka förskjuts ljudfrekvensen. Fladdermössen hör skillnaden och kan avgöra vad som finns i deras väg. Denna taktik kan ha uppkommit för att lättare hitta insekter, särskilt fladdrande insekter. Vingslagen ger upphov till ett för fladdermusen sirenliknande ljud, även när insekterna gömmer sig i växtlighet, vilken annars ger många störande ekon. För att testa hypotesen satte man ihop en robot-fjäril, en liten flagga som efterliknar en insekts vingslag. Och mycket riktigt, de flesta fladdermöss som kom för att undersöka detta var sådana med långa ljudsignaler. Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...