torsdag 25 november 2010

Hjärnan är en sexig nöjespark


Vår kreativitet i form av humor, musik, berättande, charm och fantasi är en produkt av sexuell selektion, alltså, kreativitet är attraktivt. Så förklaras ofta utvecklingen av den mänskliga hjärnan. Nu menar forskare att hjärnan snarare är en nöjespark och har evolverat i ljuset av barnuppfostran. För att lära barn om vår kultur, viktiga traditioner och omvärlden, krävs ett kreativt sinne helt enkelt. Teorierna står dock knappast mot varandra, en kreativ barnuppfostrare bör ju vara ganska attraktiv, evolutionärt sett. Läs mer
Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...