torsdag 23 september 2010

Klimatförändring spåras i herbarier

Gamla pressade växter är ett nytt hjäpmedel i kartläggningen av växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Genom att studera orkidéer från 150 år tillbaka i tiden med vidhängande data om blomning och status och jämföra dessa med väderinformation, har man funnit att tiden för blomning är konstant gentemot vårtemperatur. Detta trots att temperaturen har accelererat och vårarna har blivit tidigare. Blommorna kommer 6 dagar tidigare för varje grad varmare har det visat sig. Nu flyttar man fokus till andra arter och fler herbarier runt om i världen. 
  
 Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...