onsdag 9 juni 2010

Havens nomader

Från bottnarna kring Laurentia
Till kosmopolitiska skepp
Och genom paleozoikum
I Panthalassarymden

Växte graptoliterna
Långsamt ur den kambriska vaggan
Som mikroskopiskt liv. I makroskopisk arkitektur
Som havens nomader över skogar av mossdjur
Ovan armfotingar

Och Spirograptus från Silur
Sjönk långsamt i nedåtströmmarna
Och blev till avtryck i tidsrymden
Som hieroglyfer i jordens skiffrar

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...