torsdag 4 juni 2009

Evolution inte alltid långsam

Anpassa sig eller dö ut. Verklighet i klimattider? Kanske. Det verkar som om nya fördelaktiga egenskaper kan evolvera fram på bara några få år. Inte alltid geologiskt långsamt alltså. Studier av guppy-populationer visar just detta. Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...