onsdag 16 januari 2019

Fladdermöss vs fisk

Vattendirektiv, älvräddare och fritidsfiskare, hoten mot gamla dammar är många. Och det kanske är bra i vissa fall, som när vandringsvägar för fisk återställs. Men samtidigt har många dammar varit ett naturligt inslag i vårt landskap sen medeltiden och utgör kläckningsplatser för insekter och jaktmarker för fladdermöss.

Hotad damm i Hallands län
Fladdermöss är fridlysta och enligt lag får deras jaktområden inte förstöras. Ändå tas sällan denna hänsyn. Fisk går först. Men nu börjar det hända saker, flera dammägare vill inte bara ha kvar möjligheten till egen el utan också skydda fladdermöss. Naturvärden ställs mot varandra och länsstyrelser och domstolar får problem. Vad ska värderas högst och vilka åtgärder går först? År 2019 kan bli året då vi får svaret.

Läs mer om ett aktuellt fall: Hammarmölledammen vid Hovdala slott i Hässleholms kommun.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...