Inlägg

Månskygghet

Bild
Fladdermöss borde vara försiktiga i månljus, eftersom ugglor rovdjur lätt kan se dem. Men så verkar det inte vara. Vi mätte jaktaktiviteten hos afrikanska hus-fladdermössen i Sokoke-Arabuko skogen i Kenya under tre år med hjälp av en ultraljudsdetektor. Det visade sig att fladdermössen struntade fullständigt i om månen lyste eller inte, ett resultat som går stick i stäv med vad man tror sig ha sett på andra håll i världen.
Men det verkar snarare vara så att det är insekterna som är ”månskygga”, inte fladdermössen. Nattfjärilarna sitter och trycker när månen lyser, för att inte bli mat åt nattskärror, som ju jagar med hjälp av månljuset.  Och när insekterna inte flyger på grund av nattskärrorna, så finns det mindre anledning för fladdermöss att vara ute och jaga. Så fladdermössens påstådda månskygghet är egentligen något helt annat, nämligen en reaktion på att nattinsekter är försiktiga när nattskärrorna jagar.  

Här kan ni läsa hela artikeln

Bildstöld

Bild
Stamperija är ett företag i Litauen som producerar frimärken till olika länder.
Till detta använder de bilder och foton från andra, helt utan ersättning.
Det sker systematiskt och utan hänsyn till copyright-bestämmelser. Tyvärr
är det svårt att komma åt. Kontaktar man företaget vill de bara tala litauiska.
Tack till Wolf-Peter Friedrich som hittade frimärket


Dark Sky Awareness

Bild
Den här veckan är det Dark Sky Awareness Week, ett bra tillfälle att reflektera över mörkrets betydelse och vårt överutnyttjande av ljus. Mörker-veckan, som infaller i början av april varje år, initierades av astronomer år 2003 och tanken var att ge människor en chans att få se stjärnhimlen. Faktum är att mycket få människor har sett en riktig stjärnhimmel; inte ens i det rätt så glesbefolkade Sverige kan vi se vintergatan längre, åtminstone inte söder om Dalälven.
De senaste tre åren har vi arbetat med att sätta begreppet ljusföroreningar på kartan och sakta, sakta börjar det röra på sig. År 2017 belönades upptäckten av vår inre klockas funktion med Nobelpris, vilket satte fokus på hur vi människor reagerar på ljus på natten. Samma år publicerades rapporterna om den kraftiga minskningen av insekter världen över, något som har en direkt koppling till ljusets utbredning, även om andra förklaringar har presenterats. Förra året utkom både Eurobats och Bat Conservation Trust ut med skrifte…

Fladdermöss passerar i rött ljus

Bild
Fladdermöss hatar ljus i största allmänhet, men kanske finns det grader av dåligt? Enstaka studier visar att migrerande fladdermöss lockas av rött ljus. Men de flesta är ändå överens om att det röda skenet är det minst störande, åtminstone om man jämför med lampor som har UV-komponent.

I Belgien, som ligger i Europas mest ljusförorenade område, har man nu börjat tänka på både mörker och fladdermöss, varför de vanliga gatlyktorna byts ut mot röda LED-lampor. Fladdermöss och andra nattsuddare vågar då passera både vägar och andra belysta ytor i mycket högre utsträckning. Åtminstone i teorin. Än återstår uppföljning och efterstudier.


Fladdermusnytt i GP, Taberg och Indien

Bild
GP skriver om fladdermöss och ljusföroreningar, rekordmånga fladdermöss i Taberg och en ny studie från Indien visar att fladdermössens värde i form av ekosystemtjänster är större än hela Archeological Surveys budget, dvs miljardbelopp. Detta främst för att fladdermöss äter skadeinsekter på ris. Nu uppmanas myndigheter att värna om fladdermössen i historiska kulturbyggnader. Natur- och kulturvård måste gå hand i hand.

Fladdermöss faller döda ner

Bild
Rekordvärmen i Australien skördar offer. Med temperaturer på nästan 50 grader lider både djur och människor svårt. Bland annat faller fladdermössen döda ur träden, som en katastrofscen tagen ur en bibel-filmatisering. Vissa fladdermuspopulationer har decimerats med upp till en tredjedel och inte mindre än 23.000 flyghundar av arten Pteropus conspicillatus har rapporterats döda. 

Fladdermössen är viktiga för ekosystemen. De fruktätande flyghundarna pollinerar otaliga växter och sprider fröer över stora områden och de insektsätande arterna äter skadedjur för miljardbelopp varje år. Nyheten om ekosystemets kollaps kablas ut över hela världen och människor förfasas över de domedagsliknande bilderna. Aftonbladets fokus är dock ett annat. De varnar för rabies.  
Ja, det är sant att fladdermöss kan sprida rabies. Det kan alla däggdjur. Och självklart ska man akta sig för att hantera sjuka djur. Men att tiotusentals djur dör och att det återigen är ett rekordvarmt år, borde ge andra rubriker.…

Fladdermöss vs fisk

Bild
Vattendirektiv, älvräddare och fritidsfiskare, hoten mot gamla dammar är många. Och det kanske är bra i vissa fall, som när vandringsvägar för fisk återställs. Men samtidigt har många dammar varit ett naturligt inslag i vårt landskap sen medeltiden och utgör kläckningsplatser för insekter och jaktmarker för fladdermöss.

Fladdermöss är fridlysta och enligt lag får deras jaktområden inte förstöras. Ändå tas sällan denna hänsyn. Fisk går först. Men nu börjar det hända saker, flera dammägare vill inte bara ha kvar möjligheten till egen el utan också skydda fladdermöss. Naturvärden ställs mot varandra och länsstyrelser och domstolar får problem. Vad ska värderas högst och vilka åtgärder går först? År 2019 kan bli året då vi får svaret.

Läs mer om ett aktuellt fall: Hammarmölledammen vid Hovdala slott i Hässleholms kommun.