söndag 20 oktober 2013

0,5% fladdermöss kvar i Pennsylvania

White nose syndrome fortsätter att skörda offer och de gamla övervintringsplatserna i Pennsylvania gapar tomma. Som mest har man uppskattat antalet hibernerande fladdermöss i delstaten till ca 360.000. Idag är det bara 1800 kvar. I  Hanover Township till exempel, har alla 75000 fladdermöss försvunnit efter White nose-utbrottet. 

Uppskattning av antalet fladdermöss:

Canoe Creek State Park -   
som mest 35000, nu 155
Durham Iron Mine - 
Läs lite bakgrund eller tidigare inlägg i ämnet
som mest 10000, nu 23
Gateway Mine  - 
som mest 40000, nu 125
Glen Lyon som mest -  
som mest 75000, nu 1500
Hanover Township  - 
som mest 75000, nu 0!
Lawrence County -  
som mest 35000, nu 8
Long Run Mine - 
som mest 90000, nu 10


Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...