fredag 8 februari 2013

Överleva rabies

Fladdermöss kan överleva allt möjligt, som ebola, sars och rabies. Och nu har SVA ännu en gång funnit spår av rabies hos svenska fladdermöss. Liksom sist (2009) rör det sig om vattenfladdermöss i södra Sverige. Och precis som då handlar det om den särskilda varianten EBLV (fladdermusrabies), en rabiessort som endast i sällsynta fall smittar andra däggdjur, inklusive oss. Nu är det dock inte själva sjukdomen eller några virus som har påträffats, utan antikroppar. Det vill säga, det är ingen pågående rabiesepidemi. Men sjukdomen har förekommit och självklart skall man vara försiktig. Handskar på gäller, om man nu känner sig tvungen att hantera döda eller sjuka djur. Och hittar ni en död fladdermus, kontakta gärna SVA, så kan de fortsätta sin kartläggning av potentiell rabies.

Läs gärna mer hos SVA. Nyheten uppmärksammas också av Aftonbladet, Sveriges Radio m fl.

bild (C) Jens Rydell

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...