tisdag 10 januari 2012

Splittrade Bechsteins

Bechsteins fladdermus finns lite här och var i Europa, från Medelhavet till Skandinavien. Men det är just här och var som är problemet. Den lövskogslevande arten är splittrad i små grupper på grund av skogens utarmning och blir därför allt mer isolerad. I Sverige känner man bara till ett fåtal individer. Tidigare trodde man att Östeuropa var dess naturliga hemvist, men nya studier pekar istället på Medelhavsregionen. Läs mer

Inga kommentarer:

Slaget om skogen

Nästan löjligt sen på bollen har jag nu sett SVT-serien Slaget om skogen. Och trots att jag är biolog, att jag har arbetat med naturvård i m...