onsdag 8 december 2021

Dvala

Det har varit kallt i hela Sverige och fladdermöss av alla sorter har letat upp vinterkvarter. För en effektiv dvala krävs ungefär 2 till 5 grader. Olika arter kan ha lite olika preferenser. Men ibland varierar temperaturen mycket och fladdermössen måste flytta sig, inte minst gäller detta gråskimlig fladdermus som ibland bor i ventilationsutrymmen i städer. Varje år dyker det därför upp fladdermöss på oväntade platser, i bostäder, skolor, på sjukhus, i simhallar och i lagerutrymmen, trötta individer i jakt på en bättre sovtemperatur. Nyligen rapporterade medier om en fladdermus som flyttat in i ett gym i Gävle. Och som vanligt använder TT (eller om det är SR eller SVT) samma bild på en amerikansk fladdermus som de alltid gör och alltid har gjort. De borde investera i åtminstone ett par bilder av svenska arter. 

Men det händer också att fladdermöss är ute och rör på sig när det flyger vintermygg, frostfjäril eller andra vintervakna insekter, vanligen vid tillfälligt mildväder.    

Om man hittar en förvirrad fladdermus, se till att den hamnar på en sval, skyddad plats så att den kan fortsätta sin vinterdvala. För frågor och hjälp, kontakta Viltrehab.se

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...