tisdag 16 januari 2018

Rabies och fladdermöss

En pojke har dött i rabies i Florida, rapporterar AP nu på morgonen och orsaken sägs vara att han blev riven av en sjuk fladdermus. Hans pappa hade hittat fladdermusen och lagt den i en burk där sonen kom åt den.

Rabies kan smitta de flesta däggdjur, däribland fladdermöss. Men fallet är ovanligt och risken får anses extremt liten. Men man ska vara mycket vaksam och inte handskas med vilda djur utan handskar. En snabb vaccinering räddar liv, men så fort sjukdomen fått fäste är den dödlig.

Årligen drabbas nästan 60.000 personer av rabies, de flesta i Afrika och 99% av alla fall orsakas av hundbett. 

SVA om rabies


Följande text är hämtad ur boken Fladdermöss - i en värld av ekon (hirschfeld förlag)

Rabies finns över stora delar av världen och kan drabba alla sorters däggdjur, men är vanligast hos rovdjur som hund, räv, skunk och tvättbjörn. Liksom andra däggdjur, kan fladdermöss vara bärare av klassisk rabies, men i Europa rör det sig oftast om en specifik fladdermusvariant av sjukdomen – Bat Lyssa Virus (EBLV). Tidigare trodde man att uppemot tio procent av världens fladdermöss var bärare, men allt pekar på att siffrorna har överdrivits kraftigt och istället verkar det vara långt mindre än en procent. I Sverige, som för övrigt ännu verkar vara fritt från rabies, har man funnit spår av EBLV i form av antikroppar hos en koloni vattenfladdermöss i Skåne.
Jämfört med faran rabiessmittade hundar utsätter människor för är fladdermöss ett mycket litet problem. Det enda undantaget är i Syd- och Centralamerika där smittade vampyrer kan utgöra ett hot mot boskap. Fallen med smittade människor har också ökat något på senare år i Latinamerika, vilket beror på att vi ersätter skogar med betesmarker för köttboskap i allt större utsträckning. Man underlättar för vampyrerna genom att introducera mat i mängder snart sagt överallt och vampyrerna svarar genom att bli fler och fler. Den rabies som finns hos vampyrerna är dock inte EBLV, utan klassisk rabies, en mer smittsam och därför farligare form. Viruset har antagligen introducerats av människan genom att sjuka husdjur har transporterats över Atlanten. En rad missriktade insatser mot vampyrer har också eskalerat problemet. I syfte att bli av med dem med hjälp av bland annat gift och dynamit har grottor förstörts och kolonier har snarare splittrats och spridits än försvunnit. Dessutom har man dödat många andra fladdermöss i processen. I Mexiko och vissa länder i Sydamerika har man lyckats få bukt med problemet genom att man numera vaccinerar korna mot rabies.

Fladdermusrabies är som sagt mindre smittsamt än klassisk rabies och fladdermössen själva är i vissa fall helt symtomfria. Men sjukdomen kan ändå överföras till människor. Man ska alltid ta det säkra före det osäkra och bära handskar vid hantering av vilda däggdjur, inklusive fladdermöss. Det finns dock bra vaccin som fungerar även om man tar det flera dagar efter man blivit biten.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...