torsdag 5 maj 2016

Inga fladdermöss, ingen mat

Utan fladdermöss, ingen mat. Ja, nästan så enkelt är det. Ris, som  är människans viktigaste föda drabbas av insektsangrepp motsvarande 100 miljoner ton förstörd skörd varje år i Sydostasien. I Thailand har man räknat ut att fladdermössens jakt över risfälten kan vara värd mer än 10 miljarder kronor per år. Och det bara i Thailand alltså. 

Bild från The Daily Apple

Från grottor och broar i Texas lyfter varje kväll jättekolonier av veckläppade fladdermöss, tillsammans mer än 100 miljoner individer. Var och en väger 10 gram och äter halva sin kroppsvikt varje natt, vilket innebär 500 ton insekter. Bland bytesdjuren hittar vi fjärilar vars larver är allvarliga skadedjur på majs och bomullsodlingar. Fladdermössens aptit är värd ungefär 30 miljarder kronor per år, vilket tillfaller odlarna i form av besparade utgifter för kemiska bekämpningsmedel.Allt detta har man nu börjat förstå och allt fler ser fladdermössen som en värdefull resurs. 


Insekter inte bara äter vår mat, de kan också sprida sjukdomar. Malaria, West-Nile, Denguefeber och Zika, bara några exempel på myggsmittor som kan drabba oss. Framför allt malaria, som har ihjäl 500 människor dagligen. Redan i början av 1900-talet insåg man att fladdermöss i viss mån kan hålla de malariaspridande myggbestånden i schack och man experimenterade med att locka kolonier till drabbade områden. Idag är denna idé aktuellare än någonsin. Zika-virus hotar OS och resistent malaria har börjat utvecklas. Fladdermöss är åter på tapeten.


Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...