måndag 11 maj 2015

Energispar

Tesla har presenterat sitt superbatteri, Volvo har tagit fram en elbuss som ska trafikera sträckan Chalmers-Chalmers Lindholmen i Göteborg och Bollebygdsskolan ska ha solpaneler. Det går framåt om än långsamt. Enligt WHO och OECD kostar världens luftföroreningar inte mindre än 13,6 biljoner svenska kronor årligen genom skador och dödsfall. En smått skrämmande siffra. I Sverige bedöms ca 1300 områden vara så förorenade att människors hälsa tar skada, framför allt i form av förorenad mark. För en månad sedan släpptes vårbudgeten och trots kritik finns ändå en del satsningar på klimat, naturvård och miljö. Bland annat ska kommuner få stöd för att satsa på elfordon, miljön ska avgiftas och saneras, värdefull natur bevaras och järnvägen ska underhållas. Även solenergi omnämns som viktigt, men här kan man göra betydligt mer. Det ligger redan idag så många ansökningar i kö att inga nya investeringar är omöjliga i praktiken, trots höjda anslag. Föreningar, skolor och byggbolag står bara och väntar på att kunna sätta solpaneler på vartenda tak. Byggnader står för mer än en tredjedel av världens energiförbrukning och vi har idag tekniken att lösa detta. Men det krävs viss politisk styrning. Som fastighetsägare går det förstås att göra saker på egen hand, man måste inte vänta på uppifrånbeslut, morötter och ekonomiska fördelar. Med ganska enkla medel kan man energieffektivisera sitt eget hem, med isolering, solfångare, värmeväxlare, förbrukningsmätare, smarta kontakter, moderna fönster och nya vitvaror

bild från Skyway

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...