Renovering för fladdermöss och människor

Ingång till långhusvinden
Vindkraften har satt fladdermössen på bevarandekartan. Nu är det allt färre byggen, renoveringar och stadsplaneringsprojekt som förbiser fladdermössen. Bara i år har jag inspekterat och planerat två olika renoveringar som ska tillgodose såväl människornas som fladdermössens behov. Senast i Skepperstads kyrka. Med anor från 100-talet har kyrkan stora kulturhistoriska värden. Samtidigt bor en 400-hövdad fladdermuskoloni på vinden. Nu är restaurering av vind och torn i full gång och lagom till yngelsäsong kan fladdermössen återvända.

bild från Wikipedia
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Fladdermöss passerar i rött ljus

Fladdermöss och kaffe

Pratsamma spökdjur