torsdag 30 januari 2014

Det går bra för fladdermössen

Skyddsavtal, ändrad attityd, minskade gifter och EU-direktiv har haft effekt. 16 av Europas 45 arter har studerats i nio länder och data har samlats in från 6000 olika platser sedan 90-talet. Och flera populationer har ökat med mer än 40 procent. De har alltså vänt en tidigare negativ trend i Europa. Uppgifterna, som till stor del har samlats in av volontärer, kan nu användas för att planera framtida insatser och studera miljöförändringar. Fler arter skall också inkluderas. Läs mer på National Geographics Daily News.

Myotis daubentonii - foto Jens Rydell (C)

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...