fredag 8 november 2013

600TUSEN knockade fladdermöss

Mer än 600.000 fladdermöss dödades av vindkraftverk i USA förra året, rapporterar the Times. Siffran är en uppskattning baserad på en studie av drygt 20 olika kraftverk och är klart alarmerande. Det har visat sig att fladdermöss följer migrerande insekter på hög höjd och att de drabbas, inte bara av rotorbladen, utan också av det plötsliga tryckfall som uppstår vid turbinerna. I Sverige liger vi dock relativt långt fram och inventerar fladdermöss såväl innan som efter byggnation av vindkraftverk. Dödsfallen går nämligen att minimera genom att bygga på rätt plats och stänga av driften vid särskilda tillfällen, såsom under vindsvaga sensommarnätter. Det är nämligen då fladdermössen drabbas som hårdast, åtminstone i vårt nordliga klimat. Längre söderut är det andra förutsättningar och det är därför viktigt att känna den lokala faunan. Men trots att vi här har insett problemen tidigt, sker mycket lite forskning på området.     

Inga kommentarer:

Slaget om skogen

Nästan löjligt sen på bollen har jag nu sett SVT-serien Slaget om skogen. Och trots att jag är biolog, att jag har arbetat med naturvård i m...