torsdag 13 december 2012

Ediacara på land?

Det gamla organismerna i Ediacara Hills har beskrivits som lite av varje, alger, svampdjur, kolonier  och som organismer helt skilda från allt annat. Men att de levde i havet har man varit överens om, tills nu. Istället föreslår forskare att Ediacaraorganismerna var landbaserade bakteriekolonier eller lavar. Och kanske får vi nu rita om livets träd en smula. Mer lär följa i ämnet. Läs mer

Bild: Olof Helje

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...