onsdag 5 september 2012

Fladdermöss drabbas av bekämpningsmedel

Fladdermöss har hög skyddsstaus i Europa genom gemensamma riktlinjer och förordningar. Men när EU ska godkänna olika sorters bekämpningsmedel nämns inte fladdermöss någonstans. Detta trots att de är mycket känsliga mot kemikalier. Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...