iBats

Ett analysprogram för fladdermöss online - iBats. Programmet identifierar europeiska fladdermöss baserat på en rad olika ljudkaraktärer. Helt gratis är det dock inte då man först måste exportera filerna från ett annat program - SonoBat. Inte heller ska man lita blint på resultaten. Fladdermössen är flexibla och låter inte alltid som man tror, men visst är idén bra. Mycket bra till och med. Detta kommer på sikt att öka kunskapen om fladdermössens utbredning och status, då fler har möjligheten att både identifiera och dela med sig av sina fynd. Med lite samarbete och uppdateringsvilja kan verktyget bli användbart för både forskare och lekman. iBats finns både som en sida på nätet och som en app. Snart kan du alltså analysera fladdermöss med mobilen! Läs mer

iBats hemsida hittar du här


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Earth Hour 2018

Vinterinventering, Taberg 2018

Dialekter hos fladdermöss