Få tallar i buller

Att djur påverkas av buller är allmänt känt, men även växter påverkas av oljud, om än dock lite mer indirekt. Studier i ett mexikanskt industriområde visade att blomväxter trivs bra när det väsnas men att tallar inte gör det. Och detta förmodligen för att rovfåglar flyr området och blompollinerande kolibrier blir kvar. Likaså ogillar de barrfröspridande kråkorna buller medan gnagare är mindre känsliga, vilka då stannar och äter upp de stackars tallfröna. Effekterna är också långvariga, med tanke på tallskogarnas långsamma uppväxande. Läs mer

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Earth Hour 2018

Vinterinventering, Taberg 2018

Dialekter hos fladdermöss