Annan sång i stadsmiljö

Fåglar sjunger med högre frekvenser i stadsmiljö. Länge trodde man att fåglarna helt enkelt försökte överrösta och sticka ut från stadsljuden, eller snarare oljuden. Men det är inte en tillräcklig förklaring, möjligen en komponent. Istället verkar arkitekturen spela roll. Beroende på hur tätbebyggt det är, hur höga husen är, förekomst av öppna ytor mm, påverkas och förändras ljuden på olika sätt, genom ekon och frekvensförskjutningar. Fåglarna anpassar därför sången efter omgivningen, för att bli förstådda helt enkelt. Läs mer

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Earth Hour 2018

Vinterinventering, Taberg 2018

Dialekter hos fladdermöss