torsdag 23 februari 2012

Annan sång i stadsmiljö

Fåglar sjunger med högre frekvenser i stadsmiljö. Länge trodde man att fåglarna helt enkelt försökte överrösta och sticka ut från stadsljuden, eller snarare oljuden. Men det är inte en tillräcklig förklaring, möjligen en komponent. Istället verkar arkitekturen spela roll. Beroende på hur tätbebyggt det är, hur höga husen är, förekomst av öppna ytor mm, påverkas och förändras ljuden på olika sätt, genom ekon och frekvensförskjutningar. Fåglarna anpassar därför sången efter omgivningen, för att bli förstådda helt enkelt. Läs mer

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...