fredag 2 december 2011

Töväder i Arktis

Koldioxid och metangas stiger mot skyn i takt med den smältande permafrosten. Och detta ger, enligt nya uppgifter, större effekter på klimatet än vad man tidigare har befarat, värre än skogsskövlingen till och med. Tydligen innehåller nordiska jordar ca 1700 miljarder gigaton organiskt kol. Det är fyra gånger mer än människan någonsin har släppt ut och ju snabbare permafrosten smälter, desto snabbare process. Men ännu är vår egen fossilbränsleanvändning den avgörande faktorn i jordens långsamma uppvärmning. Men man kan ju undra om det finns ett kritiskt tröskelvärde vi borde akta oss för. Läs mer

ScienceDaily - As the Arctic warms, greenhouse gases will be released from thawing permafrost faster and at significantly higher levels than previous estimates.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...