Fladdermöss med nytt bett

Bladnäsor är en fladdermusfamilj i Sydamerika, en artrik och snabbevolverande sådan med allt från blod- och nektardrickare till frukt- och grodätare. Detta medan de flesta andra familjer håller sig till insekter (mestadels). Nu förklarar en studie av bitkraft och huvudets form varför. För 15 miljoner år sedan dök det nämligen upp fladdermöss med en helt ny, låg och bred skallform. Bettet var kraftigare än andras och kunde användas till att knäcka håra frukter. En ny ekologisk nisch öppnades och det skedde en snabb ökning av antalet fladdermusarter, de flesta med frukt som huvudsaklig föda och med ett huvud att matcha maten med. Strax därefter saktade evolutionen farten igen, till normal hastighet, som hos andra motsvarande och besläktade grupper. Läs mer och mer

nektardrickare till vänster, insektsätare i mitten och fruktätare till höger

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Fladdermöss passerar i rött ljus

Fladdermöss och kaffe

Pratsamma spökdjur