torsdag 1 september 2011

Pandabajs löser problem

Vi behöver öka användningen av alternativa bränslen i världen. Tyvärr används en hel del soja, socker och majs i framställningen av biobränsle, alltså sånt som man hade kunnat äta istället. Vilket ger oss andra problem än koldioxidutsläpp. Gräs och andra biobränslekandidater har hittills varit för svårnedbrytbara, men nu finns hopp i form av pandabajs. Just det, pandabajs. Pandornas avföring innehåller nämligen bakterier som kan ta sig an de svåraste av växter. Förhoppningsvis kan man börja odla dessa bakterier och varför inte passa på att rädda pandan från utrotning? Intressant att notera är att studier av pandabajs fick Ig Nobelpriset så sent som 2009. Alltså, en seger för grundforskningen, man vet aldrig vilka resultat som kan bli användbara. Läs mer


ScienceDaily - Panda feces contains bacteria with potent effects in breaking down plant material in the way needed to tap biomass as a major new source of biofuels. 

Inga kommentarer:

Slaget om skogen

Nästan löjligt sen på bollen har jag nu sett SVT-serien Slaget om skogen. Och trots att jag är biolog, att jag har arbetat med naturvård i m...