tisdag 13 september 2011

Lungfiskmonster

En ny fisk har grävts fram, en 375 miljoner år gammal lungfisksläkting på 1,5 m vid namn Laccognathus embryi. Den levde i de grumliga vattnen i det på den tiden subtropiska Kanada och låg på lur och väntade in sina byten. Kanske jagade Laccognathus upp de första fiskarna på land i slutet av Devon. Läs mer


ScienceDaily - Researchers have discovered a new species of large predatory fish that prowled ancient North American waterways during the Devonian Period, before backboned animals existed on land.

Inga kommentarer:

Slaget om skogen

Nästan löjligt sen på bollen har jag nu sett SVT-serien Slaget om skogen. Och trots att jag är biolog, att jag har arbetat med naturvård i m...