måndag 5 september 2011

Frozen Zoo


Nu har man lyckats odla fram stamceller från ett par rejält hotade arter - trubbnoshörning och drillapa.


Cellerna kan användas till provrörsbefruktning vid behov och förvaras på Frozen Zoo, tillsammans med ca 800 andra djurarters celler. Läs mer


Inga kommentarer:

Slaget om skogen

Nästan löjligt sen på bollen har jag nu sett SVT-serien Slaget om skogen. Och trots att jag är biolog, att jag har arbetat med naturvård i m...