torsdag 25 augusti 2011

Urmodern från Kina

Juramaia sinensis - ett näbbjurslikt djur som levde för 160 miljoner år sedan kandiderar till urmodersposten för moderkaksdjuren, alltså större delen av alla däggdjur. Ett ovanligt välbevarat fossil grävdes fram i Kina och flyttar tillbaka den gren på däggdjurens släktträd där moderkaksdjuren skiljdes från pung- och kloakdjur, med en sisådär 30 miljoner år. Den tidigare urmodern Eomaia framstår som rena ynglingen med sina 125 miljoner år. Och intressant att notera: det som skiljde oss från pungdjur i ett tidigt skede, vi var alla trädklättrare. Läs mer


ScienceDaily -  A well-preserved fossil discovered in China provides new information about the earliest ancestors of the placental mammals. This fossil represents a new milestone in mammal evolution.

Tillägg 26/8: Juramaia har blivit ganska uppmärksammad i media, inte minst i olika radioprogram. Men snälla, sluta kalla henne för råtta, mus eller den där gamla gnagaren. Råttor dök upp på jorden åtminstone 120 miljoner år efter Juramaia. Benämningen näbbmuslik är endast en utseendebeskrivning och även om det inte vore det så har näbbmöss inget med möss att göra, inget alls faktiskt. Lika lite som fladdermöss är musbesläktade. I fallet Juramaia går det lika bra att säga apa, katt eller sjöelefant. Lika rätt, lika fel.

Inga kommentarer:

Övervakning och planeringsångest.

 Våren visade sig. Och försvann. Fladdermusstationen som är monterad på garaget, riktad mot sjön, avslöjade att en dvärgpipistrell var här o...