fredag 19 augusti 2011

Fossila hjärnor

Käkar var ett stort evolutionärt steg när det begav sig. Och vad som egentligen hände i övergången från käklös till käkförsedd har varit lite av en gåta. Nu är svaren på väg genom avancerad fossilröntgen. 400 miljoner år gamla fiskar utan käkar har studerats utan att öppnas, de har istället utsatts för hög-energi-röntgen-3D-mikroskopi. Och vad ser man då? Om inte hjärnas och sinnesorganens form. Och det verkar som om hjärnan omorganiserades innan käkarna var på plats, ett steg på vägen och en pusselbit på plats. Fler lär följa. Läs mer


ScienceDaily - Scientists find proof of reorganization of the brain and sense organs before the evolution of jaws in (very) old fish.  

Inga kommentarer:

Slaget om skogen

Nästan löjligt sen på bollen har jag nu sett SVT-serien Slaget om skogen. Och trots att jag är biolog, att jag har arbetat med naturvård i m...