Arter dör ut långsammare

Modeller för att beräkna arters utdöende har visat sig vara fel. Man har överskattat antal utdöenden med så mycket som 160 procent. Och det är ju bra. Men det går inte att luta sig tillbaka, för hur man än räknar dör arter ut snabbare än någonsin. Men som sagt, något långsammare trots allt. Läs mer

ScienceDaily - Methods for calculating species extinction rates overestimate extinction rates by as much as 160 percent. However, the global extinction crisis is real.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Fladdermöss passerar i rött ljus

Fladdermöss och kaffe

Pratsamma spökdjur