torsdag 7 april 2011

Dinosaurielöss

En studie av lössens evolution visar att deras värddjur i form av flertalet däggdjur- och fågelgrupper fanns på plats redan innan dinosaurierna dog ut. Dessutom kan dinosaurierna ha varit de första djur att få löss, vilket fåglarna sedan fick ärva. Läs mer


ScienceDaily - A new study opens up the possibility that dinosaurs were the first animal hosts of lice.

Inga kommentarer:

Tre i rad

Omstart. Tillbaka. Bloggen återuppstår med tre raka inlägg. Sen får vi se hur det blir, kanske en veckouppdatering, kanske sporadiska nyhete...