tisdag 1 mars 2011

Lyssna på musik - en biologisk egenskap

Musiklyssnande har nu studerats på molekylnivå. Och det visar sig att viljan och behovet av att lyssna på musik är nedärvt och ett högst biologisk-kemiskt karaktärsdrag hos människan, kopplat till sociala och kommunikativa delar av hjärnan. Läs mer

ScienceDaily - Our willingness to listen to music is related to the neurobiological pathways affecting social affiliation and communication, suggests a recent study.

Inga kommentarer:

Slaget om skogen

Nästan löjligt sen på bollen har jag nu sett SVT-serien Slaget om skogen. Och trots att jag är biolog, att jag har arbetat med naturvård i m...